Kursus i mindfulness/meditation  – forår 2024

Mindfulness betyder egentlig ”opmærksom nærvær”. Det er et udtryk for at samle sig og være tilstede.
På kurset vil vi arbejde med afspænding af krop og sind, åndedrættet, yoga, energiøvelser, centrering, nærværets og stilhedens helende virkning. Der vil blive lagt vægt på at støtte og inspirere den enkeltes proces. Der vil endvidere indgå forskellige praktiske øvelser med fokus på selvomsorg og højnelse af hjertets bevidsthed.
Træningen og fordybelsen vil give mulighed for en dybere kontakt med sig selv, sin spiritualitet og for åbning af hjertet. Når vi er i kontakt med “at noget i os gir’ mening”, er vi ofte i en dybere kontakt ind i hjertet og er i samklang med os selv. Dette vækker det gode liv!
Kontinuerlig træning i mindfulness/meditation kan ligeledes bruges til at forankre sig i et mere meditativt liv, til gavn for sig selv og andre. Træningen kan være med til at gøre meditation til en grundlæggende del af hverdagen. Vi vil afprøve såvel siddende, gående og liggende meditationer.
Vi vil i undervisningen have fokus på sanser og følelser – og lade disse opdagelser indtræde i en ny måde at opdage sig selv på. Opdagelsen vil afføde nye hjertelige måder at behandle sig selv på – selvomsorg.
Mindfulness giver forskningsbaserede redskaber til mestring af hverdagens udfordringer.
Forskning og erfaring viser at mindfulness kan:

  • Reducere stress, angst og uro
  • Styrke kroppens immunsystem
  • Styrke evnen til selvberoligelse og koncentration
  • Give bedre selvfølelse og dømmekraft
  • Give en indre modvægt og ballast i mødet med ydre udfordringer og påvirkninger
  • Være af betydning for at kunne lære sig selv og andre at kende
  • Forbedre evnen til at håndtere emotioner
  • Styrke relationskompetence samt bidrage til udvikling af samhørighed og empati

Sted

Kurset foregår:
Rønnely
Sallingsundvej 57
7900 Nykøbing Mors


Praktiske oplysninger

Tidspunkt: torsdage den 08.02., 07.03., 21.03., 11.04., 02.05.
Kl. 16 – 18.30
Pris: 1675 kr.
Medbring: Let måltid evt. frugt, varme sokker, evt. tæppe, evt. notesblok og pen
Tilmelding:
Telefon: +45 22 18 21 51
aase.groenbaek@gmail.com
Betaling:
Betales i Spar Nord 8122 4562305985 eller kontant