Meditativ praksis på arbejdspladsen

  • Meditation er en effektiv teknik og et godt redskab
  • Meditation er omsorg til medarbejdere

Hvis vi ønsker at afbøde nogle af det travle livs gener er meditation en god vej.
En meditationspraksis er en effektiv måde at etablere et værn mod såvel ydre som indre stress.

 

Dokumenteret forskning og erfaring peger på, at man gennem et arbejde med meditationsteknikker opnår:

  • Øget motivation, trivsel og produktivitet
  • Bedre koncentration
  • Fokuseret og effektiv stresshåndtering
  • Nedbringelse af stressrelateret sygefravær
  • Større ro, balance og overskud
  • Bedre adgang til kreative potentialer

 

Anvendelse af meditation i erhvervssammenhæng tog sin begyndelse i sportens verden, hvor teknikkerne hurtigt viste deres effektivitet. Derefter er meditation som metode blevet indpasset i mange modeller for organisationsudvikling.

Meditation er hverken søvn, trance, drøm eller hypnose, men en tilstand af fuld vågenhed og dyb ro. Vi arbejder med afspænding parallelt med skærpet opmærksomhed.
Der er tale om en teknik, som skal trænes, og den bliver bedre, hvis man anvender den ofte. Man får simpelthen en rigtig god vane.

At lære meditation er en gave at give sig selv og andre. Det bliver til glæde og gavn for både ledere og medarbejdere, – og det samlede arbejdsmiljø.


 

Praktiske oplysninger

Dette kursus kan foregå hos dig / Jer – blot kræves der et opvarmet rum uden forstyrrelser.
Pris og varighed: efter aftale
Henvendelse: aase.groenbaek@gmail.com eller under kontakt.

Yderligere praktiske oplysninger finder du her Her

.