Meditation og mindfulness - Aase Grønbæk - Øje for velvære

Meditativ praksis kombineret med fagpersonlig supervision

Hvis du ønsker at afbøde nogle af det travle livs gener er meditativ praksis/mindfulness en god vej.

En meditativ praksis er en effektiv måde at etablere et værn mod ydre og indre stress og giver redskaber til at tackle stress og tilspidsede situationer.

 

Mindfulness – fremtidens værktøj til at skabe overskud og overblik

Dokumenteret forskning og erfaring peger desuden på, at man gennem en sådan praksis bl.a. opnår:

 • Øget motivation, trivsel og effektivitet
 • Bedre koncentration
 • Indre ro og balance
 • Bedre adgang til kreative potentialer
 • Indsigt i egne ressourcer og muligheder
 • Den helende energi i en selv fremmes

 

Fagpersonlig supervision er en supervisionsmodel, som kan have tre elementer i sig:

 1. Hvordan har jeg det med sagen? Hvad gør sagen ved mig?
 2. Analyse, forklaring, hypoteser
 3. Handledel

 

Vi vil have fokus på neutralitet og indsigt som en hjælp og støtte i det daglige arbejde.

Vi vil træne:

 • Klar og tydelig kommunikation uden polariseringer og magtkampe
 • Aktiv lytning og nærvær
 • Autencitet og empati

Tidsperspektiv

Forslag
En gang om måneden a 3 timer eksempelvis Kl. 9 – 12 / 13 – 16

Sted
Hos Jer eller i mine kursuslokaler, Rønnely, Sallingsundvej 57, Nykøbing Mors

Pris
Ring for at få et tilbud

Henvendelse
aase.groenbaek@gmail.com

.