Meditation og mindfulness - Aase Grønbæk - Øje for velvære - Arbejdspladsen

Mobile kurser, der kan bringes ud til dig på arbejdspladsen

Ro, afspænding og velvære.

Der stilles store krav på arbejdsmarkedet i dag med risiko for stress og stress-relaterede sygdomme.
Vi har brug for balance mellem aktivitet og stress på den ene side og hvile og restitution på den anden side.

Min særlige indgangsvinkel til at opnå en bedre balance er at bringe fokus på kroppen.

Jeg bidrager med gode redskaber til at aktivere kroppens eget system for ro og afspænding.
Når vi er rolige og afspændte fremmes kroppens regenerering og vækst.

Tankevirksomheden forandres i den situation, og vi får adgang til vores indre ressourcer og kreativitet. Evnen til at løse problemer og indlære øges, når man ikke er stresset.

 

Se også under:

Meditativ Praksis Supervision