[Kropsscanning]
[/][]

Kursus i balance mellem Yin/Yang – opstart 2024

Dette hold er for kursister, som er optaget af at finde balance i livet og leve efter hjertet. På dette kursus arbejdes der med at finde balancen mellem Yin/Yang. 

First go in – then out. Thich Nhat Hahn

Yin / Yang repræsenterer to modsatte kræfter – Yin (den feminine, passive side) og Yang (den maskuline, aktive side). At finde balancen mellem Yin/Yang vil betyde et liv med indre harmoni og sundhed for krop og sind.

Jorden skælver – Mennesket skælver.

Der er et fundamentalt behov for at finde balancen mellem Yin og Yang (det indadvendte og det udadvendte). Det er af største betydning, at vi alle får en dybere kontakt med vores indre Yin og dermed sætter fokus på det feminine, det indadvendte, det søgende, det fordybende og det omsorgsgivende i os selv.

Denne tids kostante pres til at yde mere sætter kroppe og hjerner på overarbejde. Det ligger mig stærkt på sinde at undersøge og give mulighed for fordybelse sammen. Fokus vil være på, hvordan vi hver især og med støtte til hinanden kan tilskyndes til indre balance, helhed og med en hvilen ind i Yin (feminine kraft) samt udtrykke os via balancen mellem yin og yang.

På kurset vil vi arbejde med afspænding af krop og sind, åndedrættet, yoga, energiøvelser, centrering, nærværets og stilhedens helende virkning. Der vil blive lagt vægt på, at vi sammen støtter og inspirerer  hinanden via udvekslinger. Der vil indgå forskellige praktiske øvelser med fokus på selvomsorg og højnelse af hjertets bevidsthed.

Vi vil i undervisningen have fokus på sansninger og følelser – og lade disse opdagelser indtræde i en ny måde at opdage sig selv på. Opdagelsen vil afføde nye hjertelige måder at behandle sig selv på – selvomsorg.

Temaerne vil være:

Balance mellem Yin/Yang

Den feminine kraft i Yin

Leve fra hjertet

Bårethed

Intuition med Pacha Mama kakao

Vagusnerven

Den nødvendige disciplin

Den treenige hjerne

Træningen og fordybelsen vil give mulighed for en dybere kontakt med sig selv, sin spiritualitet og for åbning i hjertet. Når noget i os gir’ mening, er vi ofte i en dybere kontakt ind i hjertet, autentiske og i samklang med os selv, dette vækker det gode liv!

 


Sted

Kurset foregår på Mors:              Kurset vil også blive oprettet i Århus.
Rønnely
Sallingsundvej 57
7900 Nykøbing Mors


Praktiske oplysninger

Tidspunkt: 5 torsdage kl. 16.00– 18.30 – med mulighed for forlængelse yderligere 5 gange.
Følgende torsdage i 2024: 11.04, 02.05., 16.05., 30.05.,13.06.
Pris: 1675 kr.
Medbring: Let måltid evt. frugt, varme sokker, evt. tæppe, evt. notesblok og pen
Tilmelding:
Telefon: +45 22 18 21 51
aase.groenbaek@gmail.com
Betaling:
Betales i Spar Nord 8122 4562305985 eller kontant