Meditation og mindfulness - Aase Grønbæk - Øje for velvære - børn og hjertets intelligens

Børn og hjertets intelligens

Her er et forum for voksne, som i dagligdagen arbejder med børn.

Vi sætter fokus på hjertets intelligens, som kan betyde at børn får dybere kontakt med sig selv.

Mit arbejde udspringer af et landsprojekt, som henvender sig til voksne med interesse og hjerte for at lære at undervise børn med hjertets intelligens som ramme.

Du vil få mulighed for at blive inspireret og inspirere, og du øger dine relationskompetencer i arbejdet med børn.

Vi vil blandt andet lave praktiske øvelser indenfor følgende områder:
♥ Krop
♥ Vejrtrækning
♥ Kreativitet
♥ Hjertets energi

På denne kursusdag vil du modtage orientering om tankerne bag Hjertets intelligens og samtidig afprøve praktiske øvelser som idé og inspiration i arbejdet med børn.

Det er en forudsætning, at man i dette arbejde selv har en meditativ praksis. Denne praksis vil være med til at give dig egen fordybelse samt forøge kvaliteten i din kontakt med børn.

Efter behov kan gruppen mødes evt. 2 gange om året.


Hvis du er interesseret i at deltage:
+45 97 71 12 80 / +45 22 18 21 51
aase.groenbaek@gmail.com